BAŞKANIN MESAJI

..."bu iş çok ciddidir, meşakkati çoktur, gidilecek yol uzundur"...

Allah her şeyi bir standartla yaratmıştır.Yerde ve gökte eksik veya fazlalık göremeyiz. Dünyada ürün ve hizmet tanımlamaları,sonra standar üretim, hep standart bilgisi ile hallonulacakmeselelerimizdendir. Ticaretin sadeleşmesi,kolaylaşması yine izlenebilir standartla mümkün olmaktadır.
Bilinen ilk standar 1502 yılında KANUNNAME-İ İHTİSAB-I BURSA isimli bir padişah fermanıdır.

Bu gün bir milyar sekizyüz altmış milyon Müslümanın kendi tükettiği ürünler için ümmetin ortak bir standardı yoktur.Ürettiğimiz ürün ve hizmet standarlarını İngiltere,Fransa,Almanya,Amerika ve İsrail belirlemekte;öyle olunca da ürün üretim proseslerimizi bu ülkeler belirlemektedir.

İslam dünyasında ne, ne zaman,nerede,ne kadar üretileceğine başkaları karar veriyor.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI içinde işi sadece STANDART VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME olan İSLAM ÜLKELERİ STANDART VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ kuruldu.Türkiyenin de kurucular arasında olduğu SMIIC, bu gün 35 İslam Ülkesi üyesine sahiptir.

Gün geçtikçe genişlemekte ve büyümektedir.Enstitüye tabiidir ki devletler üyedir.

DÜNYA HELAL BİRLİĞİ (WÖRLD HALAL UNION) merkezi TÜRKİYE’de olan bir uluslararası sıvil toplum kuruluşudur.

Varlık nedenimiz İslam dünyasında üretilen ürün ve hizmetlerin tek bir işaretle veya tanınmış işaretlerle ikinci bir denetime tabi tutulmadan serbest dolaşmasını sağlamaktır.Bu manada SMIIC standartlarını önemsiyoruz.Tek yolun burada üretilen standartların ilmi,teknik,makul ve uygulanabilir olmasına katkı sağlamak olduğunu düşünüyoruz.

Dünya Helal Birliği SMIIC HELAL GENEL STANDARTLARI’na göre çalışmaktadır. Tek standartla üretilen mamuller İslam kardeşliğini netice verecek bir işaret olacaktır. Dünya Helal Birliği kendi yönetmeliği ile tüm dünyada helal konusunda yetkilendirmeler yapmaktadır. Ar-ge ile başlayıp,bilgilendirmelerle devam edip, belgelendirmelerin nihai hedef olduğunun bilincindeyiz. İslam milletinin gerçek manada kardeşliğinin yaşanabilmesi aynı hayat standartları ile mümkün olacaktır. Helal çalışmalarını HİLESİZ,ZARARSIZ ve İSLAM İNANCINA UYGUN üçlü ayağıyla yapılmasının doğru olduğuna inanıyoruz.

Dünyada şube yada yetki verdiğimiz ülkelerde İSLAM BİRLİĞİnin önemini savunuyoruz. Genel merkezimizin olduğu ülkemizde;Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı,TSE, TÜRKAK’ı kendi alanlarında otorite kabul ediyor buna göre çalışmalar yürütüyoruz.