Helal Enerji Standardizasyonu

“tabiata saygılı, geri kazanılır enerji”

SMIIC Standartları çerçevesinde yönettiğimiz “Helal EnerjiStandardizasyonu” İslam hukukunu, ülke yasal mevzuatlarını, tüketici haklarını, hayvan hak ve refahını, ekosisteme saygıyıbir bütün olarak ele almaktadır.

Yalnızca enerjinin kaynağıyla ilgilenmiyor üretim esnasında açığa çıkacak karbonmonoksit salınımına kadar standartlar getiriyoruz. Her geçen gün daha fazla yeşil enerji ile tanışan dünyamızdaki bu gelişmelere paralel olarak gelişen her türlü talebe karşılık vermeye gayret ediyoruz.