VİZYON

..."Dünya Helal Birliği, ürün ve hizmetleri araştırıp, bilinçlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapan bir çatı sivil toplum kuruluşudur"...

Ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünya genelindeki “helal” çalışmalarının paydaşı olmak, mevcut standartların geliştirilmesinde ve problemlerin çözümünde aktif görev almak, yazılı-görsel medya kanalları ile bilgi ve çalışmalarımızı insanlığın hizmetine sunmak, bilgi kirliliği ve anlam karmaşından uzak, herkes tarafından anlaşılabilir, uygulanabilir normlar üretmek, helal konusunun gündemde kalmasını sağlayıcı organizasyonlar düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen faaliyetlere katılmak, üretilecek her tür süreci küresel ölçekte değerlendirip bilim ve teknolojiyi kullanarak izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirmek.